Преміальні виплати Преміальні виплатиПереборюючи опір: Можливо, це не здасться дивним, але спроби каскадировать ССП на рівень рядових працівників зустріли опір...
Банк міжнародних розрахунків Банк міжнародних розрахунківУ результаті принципи нагляду з боку регулювальних органів у багатьох розвинених країнах, наприклад у США і Японії, засновані на моделі COSO. Наднаціональні...
Впровадження ССП Впровадження ССП"Ми можемо поділитися інформацією про рівень захворюваності й поширення хвороб або переконувати людей у тім, що користуватися нашими послугами доступно...Контактні дані Київ, Годовикова вул., 9
+38 (044) 937 89 75 тіл
+38 (044) 940 55 95 факс
Стратегія Теда Хоффа Стратегія Теда ХоффаЯк "Синій велетень" зв'язує навчання й стратегію. Для того щоб залишатися конкурентоспроможної в нестабільній галузі, необхідно максимально ефективно використовувати свою давню орієнтованість на навчання співробітників. Тед...
Досягнення успіху Досягнення успіхуТака процедура обговорюється й затверджується на засіданні робочого комітету зі ССП. Жозе Руджи: Відразу після впровадження ССП стало ясно, що дуже важливим фактором досягнення успіху є комунікації. Саме тому було вирішено створити...
Бізнес планування Бізнес планування Бізнес-Планування, персональні цілі й матеріальне заохочення. Як ілюстрація впливу збалансованої системи показників на планування стратегічних бізнес ініціатив Катуччи використовував типову доповідь менеджера по...
Ефективність торговельного персоналу Ефективність торговельного персоналуЕфективність торговельного персоналу - означає збільшення ефективності й продуктивності за допомогою модернізації процесів і вдосконалювання розподілу ресурсів. На першому році роль регіональних менеджерів по збуті переглянули й...
Бізнес планування
Попередня версія, відома як модель внутрішнього контролю по COSO (COSO Internal Control Framework), стандартизувала концепцію внутрішнього контролю по наступних категоріях: ефективність і продуктивність операційної діяльності; надійність фінансової звітності; дотримання чинного законодавства. Нова система керування ризиками організації, запропонована COSO і побудована за принципом моделі внутрішнього контролю, включає концепцію більше загального керування ризиками аж до рівня всього підприємства й ризиків, що ставляться до стратегій.

COSO визначає ERM як процес, заснований радою директорів компанії, керівниками й іншими особами, у зоні відповідальності яких перебувають визначення й керування спектром ризиків, щоб організація могла бути досить упевнена в досягненні поставлених цілей. Цікаво, що COSO створив модель внутрішнього контролю в 1992 році в те самий час, коли Роберт Каплан і Дейвид Нортон розробили свою збалансовану систему показників. Як і ССП, модель COSO розвивається із часом.

Найважливішим аспектом цієї еволюції є новий акцент моделі ERM на виняткову важливість відповідності стратегії й керування ризиками. В офіційній публікації про модель керування ризиками організації COSO затверджує, що "кожне підприємство існує заради створення вартості" і що вона "максимізується, коли керівництво встановлює такі стратегію й мети, які досягають оптимального балансу між завданнями прибутковості й пов'язаними з ними ризиками, і ефективно розміщає ресурси, спрямовані на реалізацію своїх цілей".

Графічно ця концепція представлена "кубом COSO", знайомим керівникам вищої ланки публічних компаній США, оскільки обов'язковість дотримання концепції, запропонованої COSO, закріплена законом Сарбанеса Оксли. На вертикальних стовпцях куба представлені чотири категорії цілей: стратегія, операційна діяльність, підготовка звітності й дотримання законодавства.

Вісім компонентів керування ризиками й внутрішнім контролем у горизонтальних рядках: внутрішнє середовище, постановка цілей, визначення подій, оцінка ризиків, реагування на ризик, засоби контролю, інформація й комунікації, моніторинг. Третій вимір організаційні одиниці. У банківській галузі модель COSO керування ризиками організації перетворилася в загальну схему менеджменту ризиків, що звичайно приймають законодавці, зовнішні й внутрішні аудитори й керівники банків.
 
Copyright (c) 2009
.